Vrh „G“ 2020

Thevenet Pure Passion x Bessy Kendy Gold

4 kluci & 3 holky

13.12. 2020

JmenáDKKDLKOCDPrcdPRA1PRA2
Gamora Kendy GoldB/B0/0neg.
Gaston Kendy Gold
Grace Kendy Gold
Greg Kendy Gold
Griffin Kendy Gold
Grinch Kendy Gold
Gwen Kendy Gold